Pokud jste k nám přišli z e-shopu www.velikostiXXL.cz, tak jste tu správně. Jsme to my! Přebíráme veškerou agendu zrušeného e-shopu www.velikostiXXL.cz

Podmínky ochrany osobních údajů

1.     Základní ustanovení

1.1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Markéta Březinová IČ 71607251 se sídlem v Okružní 702, 280 02 Kolín (dále jen: „správce“).

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou:

1.2.1. adresa provozovny: Antonína Kaliny 1000, 280 02 Kolín                      

1.2.2. email: info@NemamCoNaSebe.cz (malá – velká písmena nehrají roli)

1.2.3. telefon: +420 773 665 707

1.3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Na našem e-shopu tedy obvyklé jméno, příjmení, kontakty a již méně zřejmé např. IP adresa.

1.4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale řeší ji přímo on/a sám/sama.

 

2.     Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3.     Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

3.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

3.1.2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a tzv.newsletterů – přehledu novinek v našem obchodě) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

3.2.  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.3.  Účelem zpracování osobních údajů je

3.3.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.3.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.4.  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4.     Doba uchovávání údajů

4.1.  Správce uchovává osobní údaje

4.1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

4.1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5.     Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1.  Příjemci osobních údajů jsou osoby

5.1.1. podílející se na dodání zboží (např. Česká Pošta, Zásilkovna) / služeb / realizaci plateb (platební brána GoPay) na základě smlouvy,

5.1.2. zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (Heureka, Seznam.cz, apod.),

5.1.3. zajišťující marketingové služby (MailChimp).

5.2.  Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (MailChimp) / cloudových služeb (zálohy a část registrů u společnosti Microsoft).

 

6.     Vaše práva

6.1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte

6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

6.1.2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

6.1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

6.1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2.  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

7.     Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1.  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zamezením přístupu nepovolaných osob jak fyzicky do prostor, kde se pracuje s osobními údaji v listinné podobě, tak i do všech počítačů i do datové sítě např. šifrováním komunikace (použitím HTTPS protokolu a zaheslováním přístupů).

7.3.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8.     Závěrečná ustanovení

8.1.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře (zaškrtnutím souhlasu) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a a případně Vás požádá o vyjádření souhlasu.

8.3.   Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.